Сурталчилгаа байршуулах

MGLNEWS.MN  сайтад сурталчилгаа байршуулах үнийн санал 

Байрлал
Хэмжээ /pixel/
Нэг өдрийн үнэ /төг/
Формат
Урамшуулал
1 А-1/  Бүх нүүр
240х200
100,000
Зураг,флаш,текст Нэг сараар баннер байршуулахад 3 өдөр үнэгүй, зургаан сараас дээш хугацаагаар байршуулахад тухайн компанийн зурган мэдээ, мэдээллийг нэг удаа үнэгүй оруулах.  
2 А-2/ Мэдээн дундах
280х280
80,000
Зураг,флаш,текст
3 А-3/ Бүх нүүр
240х200
70,000
Зураг,флаш,текст
4 B-1/ Эхлэл нүүр
844х124
70,000
Зураг,флаш,текст
5 B-2/ Мэдээ болгоны дээд талд
844х124
60,000
Зураг,флаш,текст

  Мэдээ, мэдээлэл оруулах үнийн санал

Төрөл
Хугацаа
Төлбөр /төг/
Давуу тал
1 Гол мэдээ 1 хоног
500,000
Нүүр хуудсанд 24 цаг, дараагийн өдөр мэдээний хэсэгт дахин байршиж, мэдээний агуулгын дагуу сайтын архивт хадгалагдах болно.
2 Онцлох мэдээ 1 хоног
400,000
3 Зурган мэдээ 1 хоног
100,000
4 Бичлэгэн мэдээ 1 хоног
150,000
5 Ярилцлага 1 хоног
200,000

Манай сайт та бүгдийн бизнесийн үйл ажиллагааг сурталчилж, хөгжүүлэх үйл хэрэгт харилцан хамтран ажиллахдаа зар сурталчилгааны үнийг маш уян хатан барих болно.

Холбоо барих утас: 70155513

Мэйл: mglnews.mn2020@gmail.com

WWW.FACEBOOK.COM/MGLNEWS.MN

WWW.TWITTER.COM/MGLNEWS.MN

Үнийн санал татаж авах: ТАТАХ